12 Giờ

Mười hai <span style=”color: #ed1c24;”>[F#m]</span>giờ <span style=”color: #ed1c24;”>[A]</span>rung hồi chuông <span style=”color: #ed1c24;”>[B]</span>vang réo <span style=”color: #ed1c24;”>[C#m]</span>rắt
Mười hai <span style=”color: #ed1c24;”>[F#m]</span>giờ <span style=”color: #ed1c24;”>[A]</span>em hẹn tôi <span style=”color: #ed1c24;”>[B]</span>mong mãi <span style=”color: #ed1c24;”>[C#m]</span>tới
Mười hai <span style=”color: #ed1c24;”>[F#m]</span>giờ <span style=”color: #ed1c24;”>[A]</span>trưa mừng tan ca nhớ nhớ <span style=”color: #ed1c24;”>[B]</span>1 người thương <span style=”color: #ed1c24;”>[C#m]</span>
• Phân khúc 2:
Mười hai <span style=”color: #ed1c24;”>[F#m]</span>giờ <span style=”color: #ed1c24;”>[A]</span>xe đạp loanh <span style=”color: #ed1c24;”>[B]</span>quanh xuống <span style=”color: #ed1c24;”>[C#m]</span>phố
Mười hai <span style=”color: #ed1c24;”>[F#m]</span>giờ <span style=”color: #ed1c24;”>[A]</span>xem kìa tôi <span style=”color: #ed1c24;”>[B]</span>hay nhớ <span style=”color: #ed1c24;”>[C#m]</span>nữa
Mười hai <span style=”color: #ed1c24;”>[F#m]</span>giờ <span style=”color: #ed1c24;”>[A]</span>tâm hồn tôi mơ đã <span style=”color: #ed1c24;”>[B]</span>ngỡ 1 tình <span style=”color: #ed1c24;”>[C#m]</span>yêu
• Điệp khúc :
Là <span style=”color: #ed1c24;”>[Bm]</span>giờ thấy em mùa <span style=”color: #ed1c24;”>[E]</span>xuân thắm trên làn môi <span style=”color: #ed1c24;”>[A]</span>sắc <span style=”color: #ed1c24;”>[G#]</span>hồng <span style=”color: #ed1c24;”>[G]</span>
Là <span style=”color: #ed1c24;”>[Bm]</span>tìm thấy tôi tình <span style=”color: #ed1c24;”>[E]</span>em hát xoay đường <span style=”color: #ed1c24;”>[F#m]</span>kim <span style=”color: #ed1c24;”>[A]</span>giờ <span style=”color: #ed1c24;”>[B]</span> <span style=”color: #ed1c24;”>[C#m]</span>
Là <span style=”color: #ed1c24;”>[Bm]</span>ngồi sáng đêm kề <span style=”color: #ed1c24;”>[E]</span>vai nhé em nụ hôn <span style=”color: #ed1c24;”>[A]</span>đắm <span style=”color: #ed1c24;”>[G#]</span>say <span style=”color: #ed1c24;”>[G]</span>
Là <span style=”color: #ed1c24;”>[Bm]</span>mình có đôi dìu <span style=”color: #ed1c24;”>[E]</span>nhau bước vui ngày rực <span style=”color: #ed1c24;”>[F#m]</span>rỡ.
 Danh sách hợp âm (Click để tắt)

MÓN HÀNG CỦA BẠN

Cart is empty

Tổng tiền hàng
₫0.00
0