HỢP ÂM – MITUMI Shop

Category Archives: HỢP ÂM

Hợp âm là chuyên mục các bài hát được điền hòa âm sẵn giúp cho nhạc công và người tập chơi đàn dễ dàng trình bày và đệm hát đúng với hòa âm của bản gốc mà không cần phải thuộc hay biết trước để “cảm âm”, lợi thế của đọc hòa âm là khi bạn làm việc với band nhạc tính đồng bộ trong hòa âm giúp bạn biểu diễn tác phẩm hay và hiệu quả hơn !