[HỢP ÂM] Sài Gòn Đau Lòng Quá – Hứa Kim Tuyền

Transpose up:
 
AỢP ÂM 
Sài Gòn Đau Lòng Quá – Hứa Kim Tuyền">
 
Cầm tấm vé trên 
C 
 tay 
 
em 
E7/B 
 bay đến nơi 
Am 
 xa
 
Sài 
Gm6 
 Gòn  đau lòng
F 
 quá 
 
toàn 
G/F 
 kỷ niệm chúng 
Em7 
 ta
 
Gm6 
Phải đi xa đến 
F 
 đâu? 
G/F 
 Thời gian quên mất 
Em 
 bao 
 
lâu?
 
A7 
 Để trái 
Dm 
 tim   em bình
G11 
 yên như ngày đầu 
CM7 
 tiên.

 

 
Mình đã từng 
C 
 hứa 
 
bên 
E/G# 
 nhau hết tháng năm 
Am 
 dài
 
Yêu 
Gm6 
 đến khi ngừng hơi 
F 
 thở 
 
 
G/F 
đến khi ngừng 
Em 
 mơ 
A7 
 
Dm7 
 Nắm 
 
chặt 
G 
 tay 
Em 
 đi hết nhân thế 
Am 
 này
 
Chân trời 
Dm 
 hằn chân ta vô tận 
G 
 là chúng ta.

 

 
Mình đã từng 
C 
hứa đi  
E/G# 
 qua hết bao thăng 
Am 
 trầm
 
Cho 
Gm6 
 dẫu 
 
mai
C7 
này 
 
xa 
F 
 rời
G/F 
vẫn không hề đổi 
Em 
 dời 
A7 
 
Dm7 
 Có 
 
ngờ 
G 
 đâu, 
Em 
 đã sớm vỡ tan 
A7 
 tành
 
Dm7 
 Nhặt từng mảnh 
G7 
 vỡ xếp vào 
CM7 
vali. 
 
 
C11 
 
C/A# 

 

 
F 
 Cứ 
 
càng 
G/F 
 yêu, 
Em 
 cứ 
 
càng 
Am 
 đau
 
Dm7 
 Cứ 
 
càng 
G7 
 quên rồi lại muốn 
CM7 
đi thật nhiều  
C7 
 
F 
Tokyo 
 
hay
Fm6 
 Seoul
 
Am 
 Paris hay New 
F#m7b5 
 York
 
Dm7 
 Đi càng xa, càng không thể 
G7 
 quên.

 

 
Cầm tấm vé trên 
C 
 tay 
 
em 
E7/B 
 bay đến nơi 
Am 
 xa
 
Sài 
Gm6 
 Gòn đau lòng 
F 
 quá 
 
toàn 
G/F 
kỷ niệm chúng
Em7 
 ta
 
Gm6 
Phải đi xa đến 
F 
 đâu? 
G 
 Thời gian quên mất 
Em 
 bao 
 
lâu?
 
A7 
 Để 
 
trái 
Dm 
 tim em bình 
G7 
 yên như ngày đầu 
CM7 
 tiên.

 

 
* Ngày tôi chưa từng 
F 
 biết 
 
tôi 
G/F 
 sẽ yêu em nhiều 
Em 
 như 
 
thế 
Am 
 này
 
Để 
Dm 
 rồi khi ta cách 
G7 
 xa tim này 
C 
 nát 
 
ra
 
Ngày người chưa 
F 
 đến mang theo giấc 
G 
 mơ, rồi lại bỏ 
Em 
 rơi lúc tôi đang 
Am 
 chờ
 
Dm 
 Chờ người đến dịu xoa tổn 
G7 
 thương tôi đã từng.

These known chords are used in this song.

#SGDLQ

MÓN HÀNG CỦA BẠN

Cart is empty

Tổng tiền hàng
₫0.00
0