Lời Xàng Xê Của Ngoại

Ngoại ngồi[Am] hát lý xàng xê [Dm]
Lời xàng xê [Dm] nhớ quê lại về [Am]
Ngoại buồn [Am] hát lý xàng xê [C]
Lời xàng xê [C] của người dân quê [Am]
Thưởu ấu thơ bao giờ quên [Am]
Thương chén cơm [Dm] thơm tình quê ngoại [Em]
Nước canh bầu [Em] bương vẫn còn đây [Em]
Nhìn Ngoại gầy [Em] ru hát câu hò [Am]

Xề líu quan quan [G]
Líu quan xê xàng xê [Am]
Hò xiu xế xang [Dm]
Em khôn lớn bên dòng Tiền Giang [Am]
Giẫu gian nan [Am]
Nắng chan chan [Am]lưng cong trên ruộng cạn [Am]
Cây lúa trên đồng [Em] thánh thót giọt mồ hôi [Am]

Tìm về [Am] bến nước cầu ao [Dm]
Mùi mạ non [Dm] gió đưa dạt dào [Am]
Tình làng [Am] nghĩa xóm đẹp sao [C]
Nhìn bờ thơ [C] ấu lòng nao nao [Am]
Em có nghe [F] bên bờ tre [Am]
Tiếng nỉ non [Dm] bé nhẹ con cờ [Em]
Khói lam chiều [Em] trên cánh đồng xa [Em]
Đàn em đùa [Em] vui dưới hiên nhà [Am]

Dòng nước trôi êm [G]
Mái tranh bình yên [Am]
Ầu ơ dõng đưa [Dm]
Em nghe ấm trong lòng hay chưa? [Am]
Giữa bao la [Am]
Tiếng ngân nga [Am] ai ca sao dịu ngọt [Am]
Mau bước chân về [Em] thăm mái nhà xưa [Am]

Xề líu quan quan [G]
Líu quan xê xàng xê [Am]
Hò xiu xế xang [Dm]
Em khôn lớn bên dòng Tiền Giang [Am]
Dẫu gian nan [Am]
Nắng chang chang [Am] lưng cong trên ruộng cạn [Am]
Cây lúa trên đồng [Em] thánh thót giọt mồ hôi [Am]

Con đã về, con đã về

MÓN HÀNG CỦA BẠN

Cart is empty

Tổng tiền hàng
₫0.00
0