Nếu Như Anh Đến

Làn tóc rối bờ môi <span style=”color: #ed1c24;”>[Em]</span>khô hàng mi buông mắt đen thật <span style=”color: #ed1c24;”>[Bm]</span>buồn
ngày qua ngày đợi mong gì cần nhiều lắm những yêu thương <span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span>ngọt ngào
trái tim em thôi <span style=”color: #ed1c24;”>[C]</span>lặng thầm.
Có ai,<span style=”color: #ed1c24;”>[Em]</span> cầm tay em gọi tên em và yêu em những khi giận <span style=”color: #ed1c24;”>[Bm]</span>hờn
Để đêm về từng hơi thở còn nồng ấm chiếc hôn ta <span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span>nồng nàn
Nói cho nhau những <span style=”color: #ed1c24;”>[C]</span>hẹn thề.
Có ai…
 <span style=”color: #ed1c24;”>[G]</span>Nếu như ngày anh bước <span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span>đến
Vì anh đã yêu thương <span style=”color: #ed1c24;”>[Em]</span>em, hãy nói với em chân <span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span>tình
Trái tim <span style=”color: #ed1c24;”>[C]</span>đừng làm em bối <span style=”color: #ed1c24;”>[G]</span>rối
Biết đâu khi ngày <span style=”color: #ed1c24;”>[Am7]</span>mai thức dậy,
 <span style=”color: #ed1c24;”>[C]</span>Yêu thương kia mong manh tựa cơn <span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span>gió bay qua <span style=”color: #ed1c24;”>[Em]</span>
<span style=”color: #ed1c24;”>[Am7]</span> Này người yêu <span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span>, lần đầu tiên yêu anh<span style=”color: #ed1c24;”>[C]</span>…lòng nhiều lo <span style=”color: #ed1c24;”>[G]</span>lắng
<span style=”color: #ed1c24;”>[Am7]</span> Vì tình yêu <span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span> là niềm tin với <span style=”color: #ed1c24;”>[C]</span>em…người dấu <span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span>yêu………..
Hey ………..<span style=”color: #ed1c24;”>[G]</span>
……………….<span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span>……………….<span style=”color: #ed1c24;”>[Em]</span>………..<span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span>…….<span style=”color: #ed1c24;”>[C]</span>….<span style=”color: #ed1c24;”>[G]</span>…………
<span style=”color: #ed1c24;”>[Am7]</span> Nếu như anh <span style=”color: #ed1c24;”>[C]</span>đến ……….<span style=”color: #ed1c24;”>[D]</span>………………..<span style=”color: #ed1c24;”>[Em]</span>..hưz…<span style=”color: #ed1c24;”>[B7]</span>…..

MÓN HÀNG CỦA BẠN

Cart is empty

Tổng tiền hàng
₫0.00
0